Rekabet Kurumu, Nestle ve Eti’ye Toplam 91 Milyon TL Ceza Kesti

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yıl gıda üzerine çalışan bazı firmalara başlattığı soruşturmasını tamamladı. Bugün konuyla ilgili yapılan açıklamada, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ için herhangi bir usulsüzlük tespit edilemediği belirtildi. Ancak aynı soruşturmada yer alan Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ ile Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ için çeşitli cezalar uygulandı.

Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmada, söz konusu şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine bakılacaktı. Yapılan incelemede Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ’nin yasaya aykırı davranmadı tespit edildi. Diğer firmalar ise suçlu bulundular.

Rekabet Kurumunun açıklaması şöyle:

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Rekabet Kurulunun 28.12.2023 tarihli toplantısında Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığına, bu nedenle ilgili teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine 23-61/1205-429 sayı ile karar verilmiştir.

Aynı dosyada haklarında soruşturma açılmış olan Eti Gıda San. ve Tic. AŞ ile Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ bakımından ise soruşturma uzlaşma ile sonlandırılmıştır. Bu kapsamda, faaliyet gösterdikleri piyasayı şeffaflaştırmaya yönelik rekabeti kısıtlayıcı nitelikte eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle; Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli ve 23-12/181-57 sayılı kararıyla Eti Gıda San. ve Tic. AŞ’ye 36.096.652,89-TL, 30.03.2023 tarihli ve 23-16/280-96 sayılı kararıyla ise Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ’ye 55.140.344,30-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Rekabet Kurumu kararına buradaki bağlantıdan ulaşılabilir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi şöyle diyor:

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar

Madde 4- Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x