Dokuz Eylül Üniversitesi acil servisinde doktor kalmadı

AKP’li Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğündeki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda son 1 yılda baskılar nedeniyle 2 öğretim üyesi ve 17 asistan hekimin istifa etmesinin ardından dekanlık acil serviste çalışacak doktor bulamıyor.

Dekanlık bölüm başkanlıklarına yazı göndererek diğer branş doktorlarını acil serviste zorunlu görevlendirmeler yapılacağını duyurdu. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, görevlendirmelerin mevzuat ve yargı kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

Dekanlığın bölüm başkanlarına gönderdiği görevlendirme yazısı

MEVCUT ASİSTAN SAYISI KARŞILANMIYOR

Dekan vekili Prof. Dr. Figen Coşkun imzalı “Acele” başlıklı yapılan görevlendirme yazısında “Son zamanlarda artan Acil servis hasta başvurularının Acil Tıp Anabilim Dalının mevcut asistan sayısı ile karşılanması ve 24 saat kesintisiz olan acil sağlık hizmetlerinin sunulması konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle yeşil alan olarak triajlanan hastaların bekleme sürelerini azaltmak ve sağlık hizmetinin normal olarak sürdürülebilmesini sağlayabilmek için tüm diğer branş hekimlerinin acil servise 08.30-17.30 saatleri arasında görevlendirilmeleri gerekliliği doğmuştur” denildi.

PROF. DR. KAYNAK: YARGI KARARLARINA AÇIKÇA AYKIRIDIR

Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, görevlendirmelerin hukuksuz olduğunu ifade ederek, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 11. maddesinde, uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir. Bu kuralın istisnası olarak, deprem, sel baskını ve salgın hastalık gibi olağandışı koşullar düzenlenmiştir. Bu olağandışı koşullar dışında, uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimi programında yer almayan ve uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilmesi mümkün değildir. Benzer konuda açılan davalarda yargının yaklaşımı da görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğu yönündedir. Dolayısıyla, DEÜ Tıp Fakültesinde görevli uzmanlık öğrencilerinin acil serviste görevlendirilmesi yürürlükteki mevzuata ve yargı kararlarına açıkça aykırıdır” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x